Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Žádost o uznání testování silničního vozidla
A: Vlastník silničního vozidla
 fyzická osoba  fyzická osoba podnikající  právnická osoba
Místo trvalého pobytu / Adresa sídla
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Adresa pro doručování shodná s     ano    ne
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
B: Provozovatel silničního vozidla
je vlastník
je odlišný od vlastníka
C: Dřívější vlastník silničního vozidla
je vlastník
je odlišný od vlastníka
D: K žádosti se připojuje
a)
vyplněná žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji silničního vozidla a protokolem o kladném testování klubovou testovací komisí,
b)
doklad totožnosti.
E: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
V: *   Dne: *
 
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o uznání testování silničního vozidla