Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Registrační značka vozidla: *
Druh vozidla: *
Identifikační číslo vozidla (VIN): *
Vlastník silničního vozidla
 fyzická osoba  fyzická osoba podnikající  právnická osoba
Místo trvalého pobytu / Adresa sídla
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Adresa pro doručování shodná s     ano    ne
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
Provozovatel silničního vozidla
je shodný s vlastníkem
je odlišný od vlastníka
Žádá o provedení změny *
 
V: *   Dne: *
 
K žádosti se dokládá
1.
Technický průkaz.
2.
Osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozi dlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích.
3.
Další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle:
V případě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce sil ničního vozidla se dokládá
4.
Doklad o nabytí této části.
5.
Protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
6.
Rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel