Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Identifikační údaje
Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Titul za:
Datum narození: *
Místo narození: *
Rodné číslo: *
 
 
/
Adresa trvalého pobytu
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Adresa pro doručování shodná s     ano    ne
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
Detaily odevzdání řidičského průkazu
Dne: * u Obecního úřadu obce s rozšířenou působností: *
Typ odevzdávaného řidičského průkazu:
řidičský průkaz
mezinárodní řidičský průkaz
Série: * Číslo: * Vydaný dne: *
Vydaný kým: *
 
 
 
Pro skupiny (podskupiny) řidičského oprávnění: *
 
Důvod odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu: *
V: *   Dne: *
 
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu