Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Žadatel
Identifikační údaje
Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Titul za:
Datum narození: *
Místo narození: *
Rodné číslo: *
 
 
/
Adresa trvalého pobytu
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Adresa pro doručování shodná s     ano    ne
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
Název státu(ů), který(é) hodláte navštívit
Název státu: *    
Detail řidičského průkazu
Série a číslo řidičského průkazu: *
Vydán kým: *
Dne: *
Platnost do: *
 
 
   
V: *   Dne: *
 
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu