Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
ŽÁDOST O VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU
podle § 13 odst. 11 písm a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
1. Žadatel
Jméno, popřípadě jména: *
Příjmení: *
Datum narození: *
Místo narození: *
Státní příslušnost:*
 
 
 
Místo trvalého pobytu
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Adresa pro doručování shodná s adresou místa trvalého pobytu    ano    ne
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
2. Doklad totožnosti
Číslo dokladu: *
Typ dokladu: *
3. Žadatel žádá o vydání rybářského lístku *
Pro české občany: pro cizince           Od: Do:
Na dobu:
1 roku
3 let
10 let
Jinou
 
K žádosti byly přiloženy tyto doklady
1.
Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže).
2.
Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince).
3.
Doklad o zaplacení správního poplatku.
4.
Doklad totožnosti.
V: *   Dne: *
 
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o vydání rybářského lístku