Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Evidenční karta řidiče
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Název: *  
 
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Identifikační údaje
Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Datum narození: *
Místo narození: *
Rodné číslo: *
 
 
/
Okres: *
 
 
 
 
     
Adresa trvalého pobytu
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
II. Vydané oprávnění
Druh oprávnění: * Číslo a série řidičského oprávnění: * Číslo protokolu o zkoušce: *
Datum zkoušky: * Pořadové číslo knihy vyd. ŘP: *  
 
Poznámky (omezení apod.):
   
Lékařská prohlídka platí do: * Den vyplnění karty: *  
 
Zvláštní záznamy:
III. Záznamy o trestných činech a přestupcích v provozu na pozemních komunikacích a záznamy o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
Datum spáchání: Kdo rozhodl datum rozhodnutí:  
Stručný popis:
 
 
Uložené opatření:
   
V: *   Dne: *
 
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Evidenční karta řidiče