Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Žádost
o povolení výroby jednotlivého vozidla
o povolení přestavby vozidla
Žadatel
 fyzická osoba  právnická osoba  
Místo trvalého pobytu / Adresa sídla
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Adresa pro doručování shodná s     ano    ne
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
Údaje o vozidle
Druh vozidla: * Kategorie vozidla: *
Účel pro který bude vozidlo používáno: *
Způsob zajištění záručního a pozáručního servisu: *
Přílohy
K žádosti o povolení výroby vozidla přikládám: (§ 30, odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.)
a)
ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopii živnostenského oprávnění, 
b)
technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu (technickém osvědčení) vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech, 
c)
nákres sestavy vozidla s uvedením rozměrů a hmotností, 
d)
návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce, 
e)
osvědčení o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří vozidlo, nebo technický protokol. 
K žádosti o povolení přestavby vozidla přikládám: (§ 74, odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.)
a)
podrobný popis přestavby vozidla,
b)
návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu (technickém osvědčení) vozidla, 
c)
technický popis a výkresová dokumentace systémů vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválená jejich technická způsobilost typu, 
d)
technický protokol vydaný zkušební stanicí. 
V: *   Dne: *
 
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla