Obsah

Kulturní činnost knihovny

  • besedy a knihovnické lekce pro ZŠ a MŠ Kravaře a ostatní školy regionu
  • Noc s Andersenem
  • přednášky pro veřejnost
  • autorská čtení pro děti i dospělé
  • exkurze
  • tvůrčí dílny
  • Mikulášské setkání věrných čtenářů
  • spolupráce s oddělením kultury Města Kravaře, Centrem volného času Kravaře, s Římskokatolickou farností Kravaře