Obsah

Služby

  • výpůjční služby
  • odborné poradenství
  • bibliograficko-informační služba
  • meziknihovní výpůjční služby
  • on-line katalog
  • smart katalog
  • přístup k internetu
  • obalování knih a učebnic