Obsah

Výzva k uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod z umístění

Typ: ostatní
Vážení občané města,
žádáme všechny majitele nemovitostí, vybavených zařízením, produkujícím splaškové vody, aby se dostavili na Městský úřad, kanceláře 213, kde s nimi referentky úřadu p. Westová nebo Papežová uzavřou novou smlouvu o odvádění splaškových vod.

Vážení občané města
Žádáme všechny majitele nemovitostí, vybavených zařízením, produkujícím splaškové vody, aby se dostavili na Městský úřad, kanceláře 213, kde s nimi referentky úřadu p. Westová nebo Papežová uzavřou novou smlouvu o odvádění splaškových vod.

Stávající smlouvy je nutné aktualizovat, popřípadě sepsat novou z důvodu změn v zákonech.
Smlouvu může uzavřít i nájemce nemovitosti nebo její části na základě předložení platné smlouvy o nájmu a souhlasu majitele nemovitosti.

Termín pro zavření smlouvy je stanoven do konce června 2020.

V případě neuzavření nové smlouvy majitel nemovitosti (nájemce) může být stíhán za neoprávněné nakládání s odpadními vodami s možností nemalých sankcí.

Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby


Vytvořeno: 3. 3. 2020
Poslední aktualizace: 3. 3. 2020 13:26
Autor: