Obsah

Pravidla pro vydávání známek na popelnice

Doporučená pravidla pro vydávání známek na nádoby pro komunální odpad a bioodpad od roku 2018

1)    Nádoba na rodinný dům/byt v panelovém domě pro komunální odpad 110,120 l, svozová oblast A a B:
1-4 osoby – 1 nádoba/1 ks známky léto 1x 14 dnů, zima každý týden,
5-8 osob – 2 nádoby/2 ks známky léto 1x 14 dnů, zima každý týden,
9 a více – 3 nádoby/3 ks známky léto 1x 14 dnů, zima každý týden,

2) Doplňkové známky na nemovitost - komunální odpad 110, 120 l – četnost svozu 1x 14 dnů, svozová oblast A, svozová oblast B:
-    pro rodiny s dětmi do věku 2 let používající dětské pleny – 1 známka navíc – četnost svozu 1x 14dnů
-    pro rodiny, kde dospělá osoba používá pleny – 1 známka navíc – četnost svozu 1x 14 dnů

3) Stavba k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
Majitel nemovitosti obdrží po úhradě poplatku 1 známku na komunální odpad a 1 známku na bioodpad (pokud má zahradu) 

4) Bioodpad – nádoba 240 l - 1 známka na nemovitost, přihlášenou k poplatku za komunální odpad – svozová oblast A a B

5) Panelové domy - svozová oblast A
Komenského 16,18,20 (24 bytů) – 13 známek, svoz 1x týdně
Nádražní 6,8 (16 bytů) – 10 známek, svoz 1x týdně
Nádražní 10 (8 bytů) – 5 známek, svoz 1x týdně

Tato pravidla byla schválena na 74. schůzi Rady města konané dne 15. 11. 2017.