Obsah

Rozhlas a veřejný internet

Informace o místním rozhlasu a místech veřejného přístupu k internetu pro občany
Místní rozhlas

Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zájemci prostřednictvím Kanceláře tajemníka – úseku speciálních činností v písemné podobě, z důvodu obsahu i času vysílání. Text hlášení musí být krátký a výstižný. Město Kravaře si vyhrazuje právo zásahu do vysílané zprávy po dohodě se žadatelem. V případě, že nedojde k dohodě, zpráva nebude odvysílána.

 

Příspěvek k odvysílání musí obsahovat
  • jméno žadatele nebo název a IČ subjektu,
  • bydliště žadatele nebo adresu subjektu,
  • podpis žadatele nebo razítko a podpis osoby oprávněné jednat za subjekt,
  • čitelný text zprávy.
Vysílací doba

Doba k vysílání je stanovena rozpětím od 9:00 do 19:00 hod. a to v pracovních dnech. Přitom se bere jako jedno vysílání odpoledne a to v letním čase v 17:15 hod. a v zimním čase v 16:15 hod.
Zprávy s pobuřujícím a nevhodným textem a zprávy obsahující osobní údaje nebudou odvysílány.

 

Poplatky za odvysílání zprávy

jedno hlášení v městském rozhlase 100,00 Kč bez DPH + (21% DPH)

 

Poplatky pro komerční vysílání v městském rozhlase – dle aktuálního ceníku:

  • poplatek se uhradí před odvysíláním do pokladny MěÚ Kravaře, popřípadě vystavením faktury žadateli,
  • počet vysílání stejné zprávy je omezen na max. jedno vysílání během dvaceti čtyř  hodin,
  • vysílání, týkající se kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných sdruženími a spolky působícími na katastru města Kravaře, nepodléhají zpoplatnění.
  • osvobozeny od poplatku jsou také firmy se sídlem podnikání v ORP Kravaře, hledající zaměstnance pro svou vlastní potřebu (nikoli firmy zprostředkující zaměstnání).
Veřejný přístup k Internetu

Byl po dobu projektu občanům bezplatně zpřístupněn v budově MěÚ Kravaře, na zámku v Kravařích, ZŠ Kravaře, MŠ Kravaře, ZŠ Kravaře-Kouty, MŠ Kravaře-Kouty, Domov pro seniory sv.Hedviky-Kravaře, Infocentrum, ZUŠ Kravaře-Dvořisko.
V současné době je bezplatný přístup k internetu zaveden v městské knihovně v Kravařích.

 

Soubory ke stažení