Obsah

Informce o konání sčítání lidu , domů a bytů v roce 2021

Sčítání 2021Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

 

Oznámení o změně termínu možnosti se sečíst elektronicky (1.15 MB)

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konaní sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice (453.5 kB)

Seznam sčítacích komisařů s jejich identifikačními čísly a přidělenými sčítacími objekty (4.57 MB)