Obsah

TAXI pro seniory kravaře - telefon: 773 760 969

Příjem telefonických objednávek je možný každý den a to v čase od 15:00 do 20:00 hodin

 

Město Kravaře zajišťuje od 1. července 2019 dotovanou službu Taxi pro seniory Kravaře pro občany s trvalým pobytem na území města Kravaře, kteří dovršili věk 70 let, případně pro občany mladší, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Služba Taxi pro seniory Kravaře je poskytována každý pracovní den od 6:00 do 15:00 hodin.

Taxi pro seniory Kravaře slouží k přepravě výše uvedených občanů z místa jejích bydliště nebo pobytu na níže uvedená cílová místa a zpět, případně mezi těmito cílovými místy.

 

Taxi pro seniory Kravaře lze využít k přepravě na tato cílová místa:

  • Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, Kravaře,
  • Městský úřad Kravaře, Tyršova 5, Kravaře,
  • Městská knihovna Kravaře, Bezručova 10, Kravaře,
  • Zámek Kravaře, Alejní 24, Kravaře,
  • zdravotnická zařízení na území města Kravaře,
  • zdravotnická zařízení ve vzdálenosti 15 km od území města Kravaře,
  • kostel sv. Bartoloměje v Kravařích, včetně hřbitova v Kravařích,
  • kostel sv. Mikuláše v Koutech, včetně hřbitova v Koutech.

 

Občan zaplatí za službu Taxi pro seniory Kravaře:

  • 20 Kč za jednu jízdu po území města Kravaře
  • 40 Kč za jednu jízdu mimo území města Kravaře

Jednou jízdou se rozumí cesta tam, cesta zpět se počítá již za druhou jízdu.

 

Jak často může občan Taxi pro seniory Kravaře využívat?

Občan může využít maximálně 8 jízd v průběhu kalendářního měsíce.    

 

Může mít občan doprovod?

Občan může být přepraven společně s maximálně jednou osobou, která mu zajišťuje doprovod, doprovod platbu za převoz nehradí.

 

Jak lze službu Taxi pro seniory Kravaře objednat?

Objednávky služby Taxi pro seniory Kravaře se provádějí nejpozději jeden den před plánovanou jízdou a to pouze na telefonním čísle: 773 760 969 a to denně v čase od 15:00 do 20:00 hodin.

 

Provozovatel není povinen občana přepravit, pokud mu to nedovoluje volná kapacita v rámci služby Taxi pro seniory Kravaře.