Obsah

Přírodní zajímavosti, chráněná území

GPS: 49° 56′ 36.804″N  17° 59′ 46.885″E

zobrazit v mapě
Národní přírodní památka Odkryv v prostoru bývalé pískovny u Kravař má rozlohu 1,6 ha. Těžba písku zde odkryla souvkové hlíny a štěrkopísky, které dokládají činnost sálského zalednění ve starších čtvrtohorách (asi před 300 000 lety).