Obsah

Chuchelná

První písemná zmínka o obci je z roku 1377. Počátkem 17. století se Chuchelná dostala do rukou rodiny Lichnovských z Veštic.

Kostel Povýšení sv. Kříže - původní kostel, který byl postaven v letech 1921 a 1922, byl zničen během 2. sv. války. Nový kostel byl vysvěcen v roce 1996.

Hrobka Lichnovských - romantizující osmiboká centrální stavba z neomítnutého režného zdiva v centru obce. Pochází z konce 19. století. V kapli jsou uloženy ostatky Marie, princezny von Croy a knížete Karla Maxe Lichnovského.

Zámek Lichnovských - sloužil jako lovecká a výletní rezidence. V roce 1952 byl zde zřízen první rehabilitační ústav v ČSR.

Možnosti rekreace, cestovního ruchu:

Mauzoleum knížat Lichnovských (kaple sv. Kříže s hrobkou knížat Lichnovských), Římsko-katolický kostel Povýšení sv. kříže, Zámek knížete Lichnovského, Muzeum Chuchelná (stálá expozice II. světové války).

Obec Chuchelná se nachází v severní přihraniční části opavského okresu, přibližně 10 km severně od města Kravaře ve Slezsku. V obci jsou dva hraniční přechody, Chuchelná - Borucin a Chuchelná - Krzanowice.

Oficiální internetové stránky obce Chuchelná: http://www.chuchelna.com

pohlednice obce Chuchelná