Obsah

KAPLE sv. KŘÍŽE - MAUZOLEUM LICHNOVSKÝCH

Jako nikdo jiný ovlivnil rod Lichnovských dějiny obce Chuchelná.

Jedním s důkazu výjimečnosti této dynastie je i osmiboká kaple sv. Kříže vystavěná z typických režných pálených cihel K. M. Lichnovským, v jejíchž útrobách se v kryptě skrývají tři zrestaurované sarkofágy členů této knížecí rodiny (Karla Marii Lichnovského, jeho choti Marie, rozené Croy-Dülmen i jejich syna Karla Maxe).

Více info: www.chuchelna.com/informace-o-obci/kaple-svkrize-s-restaurovanymi-sarkofagyVytvořeno: 4. 6. 2020
Poslední aktualizace: 4. 6. 2020 10:43
Autor: David Kořínek