Obsah

Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích

Národní přírodní památka se nachází na katastrálním území Kravaře ve Slezsku v prostorech bývalé pískovny, v nadmořské výšce 254 až 275 m., přibližně 1 km severozápadně od Kravař, na výměře 1,64 hektarů.

Jedná se o umělý odkryv hliněných ledovcových usazenin, složením odpovídající většinou hlinitým pískům až písčitým hlínám z období sálského kontinentálního zalednění, jejž odhalila právě těžba písku. Nejcennějším a druhově nejbohatším pro květenu je prostor stěn i vrcholů malé pískovny a stěna velké pískovny.

Více info: www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=287