Obsah

Dokumenty

Žádost o individuální (mimořádnou) dotaci pro majitele rodinných domů a Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) na koupi čerpadla a jímky pro majitele nemovitostí, kteří se nemohou z technických důvodů připojit na veř. splaškovou kan. ČOV (PDF)

Žádost o individuální (mimořádnou) dotaci pro majitele rodinných domů a Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) na koupi čerpadla a jímky pro majitele nemovitostí, kteří se nemohou z technických důvodů připojit na veř. splaškovou kan. ČOV (DOC)

Formulář - ohlašovací povinnost 2023 (PDF)

Formulář - ohlašovací povinnost 2023 (RTF)

Žádost o navrácení přeplatku - odpady (PDF)

Žádost o navrácení přeplatku - odpady (DOC)

Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví města Kravaře

Žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví města Kravaře

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena (PDF)

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena (DOCX)

Žádost o pronájem bytu.pdf

Žádost o vyjádření - existence inž.sítí ve správě města, souhlas o napojení kanalizace.pdf

Žádost o vyjádření - existence inž.sítí ve správě města, souhlas o napojení kanalizace.doc

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství pro vydání souhlasu a vyměření místního poplatku (aktualizováno 05/2021).pdf

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství pro vydání souhlasu a vyměření místního poplatku (aktualizováno 05/2021).docx

Pravidla pro pronájem ploch pro reklamní a propagační zařízení, pronájem části pozemku za účelem umístění reklamního panelu + přílohy (aktualizováno 6.9.2019)