Obsah

Dokumenty

18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 23. 6. 2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál 
1.2. Schválení návrhové komise materiál 
1.3. Schválení programu materiál 

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města materiál 

3. Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města materiál 

4. Zpráva o činnosti rady města materiál 

5. Kancelář úřadu
5.1. Český červený kříž návrh na ocenění materiál , příloha 
5.2. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2020. materiál , příloha 
5.3. Závěrečný účet DSO SOH za rok 2020 matriál , příloha 
5.4. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kravaře materiál , příloha, přílohapříloha, příloha, příloha 
5.5. Kontrolní výbor – personální záležitosti materiál, příloha,     

6. Odbor financí
6.1. Závěrečný účet města Kravaře za rok 2020 materiálpříloha, příloha
6.2. Účetní závěrka města Kravaře za rok 2020 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha,  
6.3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci základním školám materiál, příloha, příloha,    

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2020 materiálpříloha, příloha
7.2. Žádost o odprodej částí pozemků materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
7.3. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic, ul. Kašpara Peterka materiál, příloha, příloha, příloha,
7.4. Žádost o odkoupení pozemku materiál, příloha, příloha, příloha
7.5. Žádost o koupi části pozemku materiál, příloha, příloha, příloha
7.6. Majetkoprávní narovnání, ul. Mlýnská materiálpříloha
7.7. Smlouva o narovnání materiál, přílohapříloha,
7.8. Kupní smlouva na část pozemku materiál, přílohapříloha, příloha, přílohapříloha,      
7.9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB materiál, příloha, příloha,  

8. Organizační záležitosti

9. Diskuse

10. Závěr