Obsah

Dokumenty

16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 24. 2. 2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích

P r o g r a m

1.    Zahájení
1.1.    Určení ověřovatele zápisu materiál
1.2.    Schválení návrhové komise materiál
1.3.    Schválení programu materiál 

2.    Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města materiál 

3.    Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města materiál 

4.    Zpráva o činnosti rady města materiál 

5.    Kancelář úřadu
5.1.    Volba občanů do funkce přísedících Okresního soudu Opava pro období 2021– 2025 materiál,  příloha, příloha, příloha, příloha, příloha , příloha 
5.2.    Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2020 materiál, příloha
5.3.    Usnesení ze 7. jednání výboru pro dotace, kulturu a sport. materiál   příloha, příloha , příloha, příloha
5.4.    Aquapark-Dohody a smlouvy o vypořádání vlastnických podílů materiál materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

6.    Odbor financí
6.1.    Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2021 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

7.    Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1.    Odkoupení nově vzniklých pozemků pod cyklostezkou Kravaře - Dolní Benešov, Kamenolomy ČR s.r.o. materiál, příloha, příloha
7.2.    Směnná smlouva na pozemky parc.č. 74/2, 2725/7 a 74/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ulice Mlýnská). materiál, příloha, příloha
7.3.    Žádost o odkoupení části (cca 860 m2) pozemku parc.č. 3380/16 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, materiál, příloha, příloha, příloha
7.4.    Prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 1488/2, 1488/3, a 1488/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - kupní smlouvy (ul. Kostelní) materiál, příloha, příloha, příloha
7.5.    Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smluv o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj – kotlíkové dotace – 3. výzva) materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha 
7.6.    Kupní smlouva – část místní komunikace Ludmily Hořké, Dvořisko (majetkoprávní narovnání pozemkových hranic) materiál, příloha, příloha, příloha 
7.7.    Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic, části místní komunikace Kašpara Peterka - kupní smlouvy materiál , příloha, příloha, příloha, příloha
7.8.     Prodej pozemku parc.č. 1329/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, kupní smlouva materiál, příloha 
7.9.    Prodej pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, výsledek elektronické aukce, kupní smlouva materiál, příloha, příloha

8.    Odbor sociálních věcí
8.1.    OPEN HOUSE - Průběžná zpráva za období: od 01. 01. 2020 — 31. 12. 2020 materiál , příloha 
8.2.    Dotace z rozpočtu města Kravaře - registrované sociální služby materiál, příloha, příloha, příloha

9.    Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
9.1.    Změna územního plánu zkráceným postupem materiál, příloha

10.    Organizační záležitosti

11.    Diskuse

12.    Závěr