Obsah

Památková péče

Výzva vlastníkům kulturních památek Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2018. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí na den 28. února 2018. Vlastník, který má zájem o tento dotační titul, je povinen vyplnit formulář oficiální žádosti, plnou moc, ve které pověřuje k administraci tohoto titulu MěÚ Kravaře a dále pak povinné přílohy (vše viz. níže) a to v předepsaných termínech. Obec s rozšířenou působností Kravaře dává na vědomí, že chce využít celou výši přidělené alokace.

Finanční kvóta přiznaná ORP Kravaře je v celkové výši 194 tis. Kč.
Dochází ke zvýšení finanční spoluúčasti ze strany potenciálních žadatelů, a to z 10 % na 20%. Doplňkové kolo nebude vyhlašováno.

Zásady pro přiznání dotace včetně všech formulářů naleznete zde:
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html