Obsah

Otevírání turistické sezóny Hlučínska

Letošní turistická sezóna Hlučínska byla oficiálně otevřena na zámku v Kravařích.

Hlučínsko je bezesporu specifickým regionem, se specifickým nářečím, zvyklostmi, kulturou. A všichni se tu rádi vrací. Mluví o naší preciznosti, pořádkumilovnosti, pracovitosti, o šikovnosti našich řemeslníků a kráse našich žen. Pak jsou i tací, kteří čistě z neznalosti přisuzují lidem tohoto regionu i jiné, ne zcela lichotivé, vlastnosti. Přesto se sem také vracejí...

Hlučínsko totiž má co nabídnout. V každé vesnici, v každém městě existuje místo, které je něčím krásné a výjimečné. Od kapliček přes kostely, překrásnou přírodu, muzea a skanzeny, zámky i bunkry, studánky a jezera. Hlučínsko je místem protkaným sítí cyklostezek a značených turistických tras.

A kde jinde slavnostně otevřít turistickou sezónu, než-li na kravařském zámku. A tak jsme ve spolupráci s MAS Hlučínsko a Sdružením obcí Hlučínska připravili všem turistům, návštěvníkům našeho města a samozřejmě místním dokonalou ukázku toho, co všechno se dá vidět, co všechno lze na Hlučínsku zažít.

Před naším zámkem se prezentovaly nejrůznější spolky a sdružení, prodejci regionálních značek i neziskové organizace. Celý doprovodný program pak byl inspirován skutečností, že před sto lety vznikla na našem zámku Hospodářská a hospodyňská škola. Součástí programu byly dvě doprovodné soutěže – O zlatý koláč, kterého se zúčastnilo pět soutěžních týmů. Druhou doprovodnou soutěží pak byla dětská výtvarná soutěž U babičky v kuchyni. Fantazie dětí je skutečně bezmezná. Na pódiu se pak střídaly folklórní soubory, dětská hudební uskupení a žáci okolních základních škol.

Praktická část programu se odehrávala z velké části na dvoraně zámku, která se protentokrát proměnila ve školu hospodářů a hospodyněk. Děti, ale i dospělí měli jedinečnou šanci stát se pekařem a upéct si vlastnoručně vyrobený preclík, postavit kus zdi, nahodit omítku a poskládat dlažbu, být na chvíli truhlářem anebo zahradníkem. Na tomto místě bych chtěla velmi poděkovat Střednímu odbornému učilišti stavebnímu v Opavě za skvělou spolupráci.

Za velkou angažovanost během samotných příprav děkuji paní starostce Monice Brzeskové, velký dík patří všem zaměstnancům a brigádníkům oddělení kultury a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na hladkém a bezpečném průběhu této akce. V neposlední řadě také díky vám, kteří jste přišli a tím ocenili naši práci.

Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Monika Ševčíková, vedoucí oddělení kultury

Foto: Armin Mruzek

 

Partneři