Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Město Kravaře je úspěšným příjemcem dotací v celé řadě projektů.

Projekty spolufinancované EU

Zobrazeno 1-30 ze 36
Navýšení kapacit Mateřské školy Kravaře 1

Navýšení kapacit Mateřské školy Kravaře

Datum: 18. 10. 2023

Navýšení kapacit Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař

Zámek Kravaře - energetické úspory

Zámek Kravaře - energetické úspory

Datum: 2. 2. 2023

Městu Kravaře se podařilo získat dotaci z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory jsou úpravy spojené s energetickými opatřeními pro objekt zámku v Kravařích.

Logo

Knihovna - místo pro všechny

Datum: 20. 10. 2022

Knihovna - místo pro všechny

Logo EU PRV, Leader, MZe

I poznávání může být zábava - multifunkční prostor

Datum: 2. 2. 2022

Vytvoření nového multifunkčního a reprezentativního prostoru, kde budou probíhat různé kulturně-vzdělávací akce, vytvoření zázemí pro spolkovou činnost.

Logo IROP

Sociálně terapeutická dílna

Datum: 5. 10. 2021

Cílem projektu je zvýšit dostupnost sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím vytvoření nového kvalitního zázemí pro poskytování ambulantní sociální služby.

Logo Evropský fond pro regionální rozvoj

Sadové úpravy - výsadba nových vegetačních prvků a vytvoření klidové zóny

Datum: 21. 5. 2021

Sadové úpravy - výsadba nových vegetačních prvků a vytvoření klidové zóny.

Logo EU a ŽP

Základní škola Kravaře - energetické úspory

Datum: 12. 3. 2021

Základní škola Kravaře - energetické úspory

logo

Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích

Datum: 28. 12. 2020

Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích.

Logo EU

Vybavení sběrného dvora - Kravaře

Datum: 26. 11. 2019

Vybavení sběrného dvora - Kravaře

Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře

Datum: 17. 10. 2018

Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09478.

Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad

Datum: 3. 8. 2018

Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad

„Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)

Datum: 31. 7. 2018

„Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)

Územní studie "Náměstí" a "Mezivodky - Zámecký park"

Datum: 31. 7. 2018

Územní studie "Náměstí" a "Mezivodky - Zámecký park"

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně

Datum: 10. 8. 2017

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, že dne 28. 6. 2017 požádalo Město Kravaře u Městského úřadu Kravaře, odboru dopravy, o vydání stavebního povolení ke stavbě „Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně“ (cyklostezka Kravaře – Dolní Benešov). V souvislosti s touto skutečností Vás zároveň informujeme, že v nejbližší době požádáme o získání dotace k výše uvedené stavbě, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 72. výzva – CYKLODOPRAVA II.

Nové horizonty. Pietrowice Wielkie – Kravaře.

Datum: 30. 8. 2016

Město Kravaře získalo společně s polským partnerem gminou Pietrowice Wielkie finanční podporu z Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká Republika – Polsko na realizaci projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_13/0000208 „Nové horizonty. Pietrowice Wielkie – Kravaře.“

ALLCHEMIE - věda, umění, zábava

Datum: 30. 8. 2016

Město Kravaře získalo společně s polskými partnery Raribořským centrem kultury a gminou Rudnik finanční podporu z Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká Republika – Polsko na realizaci projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_13/0000217 „ALLCHEMIE – věda, umění, zábava“.

Projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Kravaře“

Datum: 4. 7. 2014

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu.

Protipovodňová ochrana na ratibořsko – opavském pohraničí formou logistického vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek

Datum: 9. 5. 2014

Město Kravaře spolu s polským městem Ratiboř zahájili v letošním roce realizaci společného projektu „Protipovodňová ochrana na ratibořsko – opavském pohraničí formou logistického vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek”.

Separace a svoz bioodpadů ve městě Kravaře - pořízení svozového vozidla a kontejnerů

Datum: 5. 12. 2013

V úterý 12. 11. 2013 došlo před kravařským zámkem k slavnostnímu předání tří nových strojů určených k úklidu města. Prvním před-staveným strojem byl samosběrný vůz určený k snižování prašnosti ve městě. Tento zametací stroj je ke každodennímu využití po celý rok, tedy i na úklid sněhu. Čistí chodníky i silnice. Druhý stroj, který byl představen, bude sloužit ke svozu bioodpadů. Jde o univerzální nosič nářadí, v tomto případě kontejnerů, jichž bude po městě rozmístě-no osm. Třetí stroj, štěpkovač, určený k drcení větví a menších stromů. Většinu celkových nákladů na tyto stroje pokryly dotace, vlastní zdroje činily pouhých 10 procent. Město Kravaře ovšem vlo-žilo ze svých zdrojů ještě další peníze, a to na dovybavení strojů dalšími prvky umožňujícími jejich širší využití.

Město Kravaře se zapojilo do projektu - Sociální služby SOMH - západ

Datum: 8. 7. 2013

.

Technologické centrum ORP Kravaře

Datum: 25. 4. 2013

Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06812.

logotyp_czpl

Bezpečnost bez hranic

Datum: 22. 11. 2011

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 - 2013, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, na realizaci projektu "Bezpečnost bez hranic" reg. číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02614.

Cestovní ruch

Cestovní ruch

Datum: 16. 11. 2011

MĚSTO KRAVAŘE ZÍSKALO FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REALIZACI DVOU PROJEKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Využili jsme možnosti získání finančních prostředků z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013. Jedná se o celkem dva projekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu a partnerem se stalo město Ratiboř. Dotace, která nám byla na realizace přislíbena činí celkem 36 309,19 EUR a město se bude na spolufinancování podílet částkou 6 407,52 EUR.

logo_oplzz_3

Zvýšení kvality lidských zdrojů

Datum: 22. 7. 2011

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu "Zvýšení kvality lidských zdrojů Města Kravaře" reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00063.

Územní plán Kravař

Datum: 1. 6. 2011

V období od 6/2010 do 5/2011 byl v rámci Integrovaného operačního programu realizován projekt "Územní plán Kravař", jehož výstupem byl nově zpracovaný územní plán města. Cílem projektu je zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj správního území města Kravaře, tvořeného městskými částmi Kravaře, Kouty a Dvořisko, a to soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání dotčeného území.

okna_dotace_logo.jpg

NOVÝ ČEPEC PRO SAMOSPRÁVU KRAVAŘ

Datum: 25. 5. 2011

.

ehp_logo

The Elementary School Internal Environment Improvement - rozšíření projektu

Datum: 8. 11. 2010

V průběhu I. pololetí roku 2010 se podařilo získat finanční prostředky z fondů EHP Norska na rozšíření projektu The Elementary School Internal Environment Improvement, které budou použité na zateplení fasády, střechy a výměnu oken v tělocvičně, zateplení fasády, střechy a výměnu oken ve školní družině a na Základní škole Kravaře se provede výměna střešní střešní krytiny, výměna dvou hlavních vstupních dveří do ZŠ a oprava soklu.

Kravaře - Ratiboř blížeji - Informační podpora cestovního ruchu

Datum: 7. 9. 2010

Město Kravaře zahájilo v dubnu 2009 realizaci projektu z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 pod názvem: Kravaře – Ratiboř blížeji – Informační podpora cestovního ruchu, pod reg. číslem CZ.3.22/3.3.04/09.00962. Správce fondu poskytl městu Kravaře finanční prostředky v maximální výši 85% konečných způsobilých výdajů mikroprojektu.

Vzdělávání v eGon Centru Kravaře

Datum: 20. 8. 2010

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na projekt "Vzdělávání v eGon Centru Kravaře" reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00087.

okna_dotace_logo.jpg

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ BÝVALÉHO KLÁŠTERA SESTER BOŽÍHO SRDCE

Datum: 24. 5. 2010

Na stávajícím objektu bývalého kláštera sester Božího srdce, nyní sídlo Městského úřadu Kravaře bude realizována výměna 25 ks původních nevyhovujících dřevěných oken za okna stejná dřevěná do původních otvorů. Součásti výměny oken budou i zednické a malířské práce související s výměnou. Realizace bude provedena v čelní stěně (jižní strana), která je situována směrem do ulice Náměstí.

Zobrazeno 1-30 ze 36

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
7
2
4
3
4
4
7
5
5
6
11
7
6
8
5
9
5
10
5
11
5
12
7
13
14
14
7
15
6
16
5
17
8
18
11
19
12
20
10
21
7
22
7
23
8
24
13
25
17
26
9
27
15
28
8
29
6
30
9
1
5
2
4
3
4
4
7
5
4

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
mírné sněžení 7 °C 0 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 10/-2 °C
středa 24. 4. déšť se sněhem 5/2 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 11/1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:980
TÝDEN:980
CELKEM:2405238

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa