Obsah

Dotované Projekty

Město Kravaře je úspěšným příjemcem dotací v celé řadě projektů.

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Zámek Kravaře - energetické úspory

Zámek Kravaře - energetické úspory

Městu Kravaře se podařilo získat dotaci z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory jsou úpravy spojené s energetickými opatřeními pro objekt zámku v Kravařích. celý text

ostatní | 2. 2. 2023 | Autor: Dagmar Vitásková
EU, Leader, MZe

Knihovna - místo pro všechny

Díky projektu vznikne moderní knihovna s novým vybavením. Knihovna komunitního typu, která je pro všechny. celý text

ostatní | 20. 10. 2022 | Autor: Dagmar Vitásková
Logo EU PRV, Leader, MZe

I poznávání může být zábava - multifunkční prostor

Vytvoření nového multifunkčního a reprezentativního prostoru, kde budou probíhat různé kulturně-vzdělávací akce, vytvoření zázemí pro spolkovou činnost. celý text

ostatní | 2. 2. 2022 | Autor: Dagmar Vitásková
Logo IROP

Sociálně terapeutická dílna

Cílem projektu je zvýšit dostupnost sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím vytvoření nového kvalitního zázemí pro poskytování ambulantní sociální služby. celý text

ostatní | 5. 10. 2021 | Autor: Dagmar Vitásková
Logo Evropský fond pro regionální rozvoj

Sadové úpravy - výsadba nových vegetačních prvků a vytvoření klidové zóny

Sadové úpravy - výsadba nových vegetačních prvků a vytvoření klidové zóny. celý text

ostatní | 21. 5. 2021 | Autor: Eva Hanzlíková
Logo EU a ŽP

Základní škola Kravaře - energetické úspory

Základní škola Kravaře - energetické úspory celý text

ostatní | 12. 3. 2021 | Autor: Bc. Martina Mrkvová
logo

Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích

Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích. celý text

ostatní | 28. 12. 2020 | Autor: Bc. Martina Mrkvová
Logo EU

Vybavení sběrného dvora - Kravaře

Vybavení sběrného dvora - Kravaře celý text

ostatní | 26. 11. 2019 | Autor: Bc. Martina Mrkvová

Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře

Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09478. celý text

ostatní | 17. 10. 2018 | Autor: Ing. Marcel Hahn

Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad

Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad celý text

ostatní | 3. 8. 2018 | Autor:

„Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)

„Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov) celý text

ostatní | 31. 7. 2018 | Autor:

Územní studie "Náměstí" a "Mezivodky - Zámecký park"

Územní studie "Náměstí" a "Mezivodky - Zámecký park" celý text

ostatní | 31. 7. 2018 | Autor:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, že dne 28. 6. 2017 požádalo Město Kravaře u Městského úřadu Kravaře, odboru dopravy, o vydání stavebního povolení ke stavbě „Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně“ (cyklostezka Kravaře – Dolní Benešov). V souvislosti s touto skutečností Vás zároveň informujeme, že v nejbližší době požádáme o získání dotace k výše uvedené stavbě, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 72. výzva – CYKLODOPRAVA II. celý text

ostatní | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Nové horizonty. Pietrowice Wielkie – Kravaře.

Město Kravaře získalo společně s polským partnerem gminou Pietrowice Wielkie finanční podporu z Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká Republika – Polsko na realizaci projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_13/0000208 „Nové horizonty. Pietrowice Wielkie – Kravaře.“ celý text

ostatní | 30. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

ALLCHEMIE - věda, umění, zábava

Město Kravaře získalo společně s polskými partnery Raribořským centrem kultury a gminou Rudnik finanční podporu z Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká Republika – Polsko na realizaci projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_13/0000217 „ALLCHEMIE – věda, umění, zábava“. celý text

ostatní | 30. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Kravaře“

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu. celý text

ostatní | 4. 7. 2014 | Autor: Správce Webu

Protipovodňová ochrana na ratibořsko – opavském pohraničí formou logistického vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek

Město Kravaře spolu s polským městem Ratiboř zahájili v letošním roce realizaci společného projektu „Protipovodňová ochrana na ratibořsko – opavském pohraničí formou logistického vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek”. celý text

ostatní | 9. 5. 2014 | Autor: Správce Webu

Separace a svoz bioodpadů ve městě Kravaře - pořízení svozového vozidla a kontejnerů

V úterý 12. 11. 2013 došlo před kravařským zámkem k slavnostnímu předání tří nových strojů určených k úklidu města. Prvním před-staveným strojem byl samosběrný vůz určený k snižování prašnosti ve městě. Tento zametací stroj je ke každodennímu využití po celý rok, tedy i na úklid sněhu. Čistí chodníky i silnice. Druhý stroj, který byl představen, bude sloužit ke svozu bioodpadů. Jde o univerzální nosič nářadí, v tomto případě kontejnerů, jichž bude po městě rozmístě-no osm. Třetí stroj, štěpkovač, určený k drcení větví a menších stromů. Většinu celkových nákladů na tyto stroje pokryly dotace, vlastní zdroje činily pouhých 10 procent. Město Kravaře ovšem vlo-žilo ze svých zdrojů ještě další peníze, a to na dovybavení strojů dalšími prvky umožňujícími jejich širší využití. celý text

ostatní | 5. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Technologické centrum ORP Kravaře

Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na realizaci projektu "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06812. celý text

ostatní | 25. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
logotyp_czpl

Bezpečnost bez hranic

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 - 2013, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, na realizaci projektu "Bezpečnost bez hranic" reg. číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02614. celý text

ostatní | 22. 11. 2011 | Autor: Správce Webu
#

Cestovní ruch

MĚSTO KRAVAŘE ZÍSKALO FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REALIZACI DVOU PROJEKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Využili jsme možnosti získání finančních prostředků z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013. Jedná se o celkem dva projekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu a partnerem se stalo město Ratiboř. Dotace, která nám byla na realizace přislíbena činí celkem 36 309,19 EUR a město se bude na spolufinancování podílet částkou 6 407,52 EUR. celý text

ostatní | 16. 11. 2011 | Autor: Správce Webu
logo_oplzz_3

Zvýšení kvality lidských zdrojů

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu "Zvýšení kvality lidských zdrojů Města Kravaře" reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00063. celý text

ostatní | 22. 7. 2011 | Autor: Správce Webu

Územní plán Kravař

V období od 6/2010 do 5/2011 byl v rámci Integrovaného operačního programu realizován projekt "Územní plán Kravař", jehož výstupem byl nově zpracovaný územní plán města. Cílem projektu je zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj správního území města Kravaře, tvořeného městskými částmi Kravaře, Kouty a Dvořisko, a to soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání dotčeného území. celý text

ostatní | 1. 6. 2011 | Autor: Správce Webu
okna_dotace_logo.jpg

NOVÝ ČEPEC PRO SAMOSPRÁVU KRAVAŘ


ostatní | 25. 5. 2011 | Autor: Správce Webu
ehp_logo

The Elementary School Internal Environment Improvement - rozšíření projektu

V průběhu I. pololetí roku 2010 se podařilo získat finanční prostředky z fondů EHP Norska na rozšíření projektu The Elementary School Internal Environment Improvement, které budou použité na zateplení fasády, střechy a výměnu oken v tělocvičně, zateplení fasády, střechy a výměnu oken ve školní družině a na Základní škole Kravaře se provede výměna střešní střešní krytiny, výměna dvou hlavních vstupních dveří do ZŠ a oprava soklu. celý text

ostatní | 8. 11. 2010 | Autor: Správce Webu

Kravaře - Ratiboř blížeji - Informační podpora cestovního ruchu

Město Kravaře zahájilo v dubnu 2009 realizaci projektu z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 pod názvem: Kravaře – Ratiboř blížeji – Informační podpora cestovního ruchu, pod reg. číslem CZ.3.22/3.3.04/09.00962. Správce fondu poskytl městu Kravaře finanční prostředky v maximální výši 85% konečných způsobilých výdajů mikroprojektu. celý text

ostatní | 7. 9. 2010 | Autor: Správce Webu

Vzdělávání v eGon Centru Kravaře

Město Kravaře získalo finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na projekt "Vzdělávání v eGon Centru Kravaře" reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00087. celý text

ostatní | 20. 8. 2010 | Autor: Správce Webu
okna_dotace_logo.jpg

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ BÝVALÉHO KLÁŠTERA SESTER BOŽÍHO SRDCE

Na stávajícím objektu bývalého kláštera sester Božího srdce, nyní sídlo Městského úřadu Kravaře bude realizována výměna 25 ks původních nevyhovujících dřevěných oken za okna stejná dřevěná do původních otvorů. Součásti výměny oken budou i zednické a malířské práce související s výměnou. Realizace bude provedena v čelní stěně (jižní strana), která je situována směrem do ulice Náměstí. celý text

ostatní | 24. 5. 2010 | Autor: Správce Webu
ehp_logo

The Elementary School Internal Environment Improvement

Během léta a podzimu probíhaly na budově základní školy v Kravařích čilé stavební práce.

Díky dotaci z fondů EHP Norska se podařilo získat finance na zateplení fasády, zateplení střechy a výměnu oken objektu základní školy. Barevné řešení fasády navrhl Ing. arch. Erhard Jarosch. Výběrové řízení na provedení prací vyhrála firma Antonín Essler - RENOVA Kravaře. celý text

ostatní | 27. 4. 2010 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední