Obsah

Oprava střešní krytiny Kravařského zámku – čelního traktu a bočních věží

Typ: ostatní
LogoOprava střešní krytiny Kravařského zámku – čelního traktu a bočních věží

Objekt zámku spolu s přilehlým přírodně-krajinářským parkem, založeným již také v 18. století, patří k nejvýznamnějším zámeckým objektům ve stylu dynamického baroka na území Moravy a Slezska.

V ploše střechy jsou uvolněny nebo chybí jednotlivé prvky břidlicové krytiny – šablon i bobrovek. Pojistná hydroizolace je nefunkční. Dochází k zatékání do krovního systému střechy a dále voda migruje do podokapních plechů a tím jsou způsobeny nevratné defekty na venkovní omítce fasády zámku (defekty na římse - odpadá omítka a tím dochází k destrukci na cihelném zdivu). Je zapotřebí opravit střešní plášť a zajistit tak, aby nebyla nadále poškozována cenná barokní kulturní památka a zároveň byla zajištěná bezpečnost návštěvníků zámku a zámeckého parku. S ohledem na havarijní stav nadregionální kulturní památky je oprava střechy zcela nezbytná, protože hrozí další nevratné ztráty.

Cílem projektu je opravit další část střechy zámku (čelního traktu a bočních věží) tak, aby nedocházelo k průniku vlhkosti a k další degradaci zámku.

Obnova památky nadregionálního významu je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Název projektu: Oprava střešní krytiny Kravařského zámku – čelního traktu a bočních věží
Dotace: 4 994 000,- Kč (max. 95% skutečně vynaložených uznatelných nákladů)

 

Logo


Vytvořeno: 10. 7. 2019
Poslední aktualizace: 10. 7. 2019 14:50
Autor: Bc. Martina Mrkvová