Obsah

Lisková (Slovensko)

Geografie: Obec leží na severu Slovenska v západní části Liptovské kotliny na pravém břehu řeky Váh. Rozprostírá se pod vrchem Choč, v nadmořské výšce 489 m nad mořem, 4 km východně od města Ru-žomberok. Geograficky spadá do Fatransko-Tatranské oblasti. Okolí obce je převážně zalesněné, obec se nachází v Národním parku Nízké Tatry a v Národní přírodní rezervaci Chočské vrchy.

Proto je také bo-haté na vzácné rostliny a živočichy, jako ještěrka, slepýš, jestřáb, orel a výr skalní, srnec a medvěd hně-dý. Další chráněné území tvoří Liskovská jeskyně, přírodní rezervace Mohylky nebo Skalní past. V Liskovské jeskyni učinili archeologové vzácné objevy, když našli lidské kosterní pozůstatky, kerami-ku i měděné plastiky z doby kamenné.
Na území obce se pěstují brambory, kukuřice, ječmen a pšenice, u živočišné produkce převažuje chov hovězího a vepřového dobytka. V obci žije asi 600 stálých obyvatel.

www: http://www.liskova.sk

Historie: Lisková vznikla na přelomu 12. a 13. století pravděpodobně na místě starší slovanské osady. První písemná zmínka pochází z roku 1252 v listině uherského krále Bely IV. Název obce není odvozen od stromu líska, jak by se mohlo zdát, ale od prvního známého majitele panství, zemana Lisky. Obec spadala do tzv. Liptovské župy, předchůdce dnešních krajů. Od 16. století spravovali obec rychtáři, kteří byli voleni dospělými muži vesnice. Během celé historie obec trpěla požáry a povodněmi způsobenými Váhem. Ve vesnici stál starý gotický kostel s barokní věží, který byl v roce 1935 nahrazen novostavbou s tím, že barokní věž byla zachována.
Dne l8.6.2000 proběhlo slavnostní podepsání trojdohody o všestranné, především kulturní spoluprá-ci obce Lisková s polským městem Wožniki a městem Kravaře.

Kultura: V obci bylo založeno už roku 1914 ochotnické divadlo, které odehrálo spoustu představení a které úspěšně funguje dodnes. Při základní škole je činný folklorní soubor Úsmev. Dodnes se dochovalo dost liskovských zvyků a obyčejů, např. typická svatba nebo Fašiangová bursa.

Zajímavost: V katastru obce se nachází letiště spadající pod Aeroklub Ružomberok, postavené v roce 1951. V současnosti se zde každé dva roky konají letecké dny, které za spoluúčasti vojenského, civilního i zahraničního letectva dosahují špičkové úrovně.

Znak: Byl vytvořen a schválen v roce 2000 podle nejstaršího pečetidla z konce 17. století. Tvoří jej na zeleném pažitě v modrém poli napravo stříbrný kostelík se zlatou střechou a věží s dvojitým křížkem a nalevo stříbrná silueta zemědělské otky ve stejné výšce jako kostelní věž.Vytvořeno: 22. 1. 2018
Poslední aktualizace: 22. 1. 2018 12:20
Autor: Správce Webu