Obsah

Proměny města

Proměny města v letech 2006-2010

Přehled získaných dotací a investičních akcí za město Kravaře realizované v období 2006-2010

Získané dotace za období 2006 - 2010 celkem

Odbory a oddělení Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Odbor MH a IV
Oddělení informatiky
Odbor sociálních věcí
Odbor výstavby a ÚP
Oddělení speciálních činností a služeb
Oddělení kultury
454 964 263,95,- Kč 67,15 222 537 149,75,- Kč 677 501 413,70,- Kč