Obsah

Proměny města

Odbor sociálních věcí

.

Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Zavádění komunitního plánování KÚ MSK 2008 300 000,- 69,7 130 635,- 430 635,-
CELKEM     300 000,-   130 635,- 430 635,-