Obsah

Proměny města

Kancelář tajemníka, krizové řízení a bezpečnost státu

Kancelář tajemníka, krizové řízení a bezpečnost státu
Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Účelová neinvestiční dotace - JSDH   2013 100 000,- 80 20 000,- 120 000,-
Účelová neinvestiční dotace - JSDH   2013 50 000,- 80 10 000,- 60 000,-
Účelová neinvestiční dotace - JSDH   2013 34 700,- 80 6 950,- 41 650,-
Účelová neinvestiční dotace - JSDH   2013 168 000,- 100 0,- 168 000,-
Účelová neinvestiční dotace - dar JSDH   2013 35 421,- 100 0,- 35 421,-
CELKEM     388 121,-   36 950,- 425 071,-