Obsah

Proměny města

Odbor MH a investiční výstavby

Odbor MH a investiční výstavby
Název akce Poskytovatel dotace Rok Výše dotace % Vlastní zdroje Celkové náklady
Nový čepec pro samosprávu Kravař   2011   90 162 478,- 664 072,-
Výměna oken v budově Policie ČR Kravaře   2011   0    
MAS - zastávky   2012   90 170 400,- 690 600,-
Nasvětlení přechodů   2012   75 324 842,-  1 299 366,-
Vstupní dveře zámek Kravaře -MSK   2012   50 113 891,- 227 782,-
Čistící vůz - operační program ŽP   2012   90 330 000,- 3 300 000,-
Výměna oken MěÚ Kravaře - Ministerstvo kultury   2012   90 28 644,- 286 440,-
Program rozvoje venkova ČR - Aby se nám tu dobře čekalo   2013 309 276,- 90 34 364,- 343 640,-
Samosběrný vůz - snížení prašnosti ve městě Kravaře   2013 2 725 902,- 90 302 878,- 3 028 780,-
Separace a svoz bioodpadu   2013 2 591 496,- 90 304 884,- 2 896 379,-
Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy v části Kravaře-Kouty   2013 152 440,- 100 0,- 152 440,-
Výměna oken v budově bývalého kláštera Sester Božího Srdce   2013 118 000,- 80 29 500,- 147 500,-
CELKEM     5 897 114,-   1 801 881,- 13 036 999,-