Obsah

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI KOUTSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY NA OBDOBÍ 2019–2028

Plán péče o Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na období 2019–2028 obsahuje vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí a stanovuje předmět ochrany přírodní rezervace, kterými jsou ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy, mokřadní ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a hnízdiště ptačích druhů.
 

Soubory ke stažení

Plán péče o Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na období 2019–2028