Obsah

Strategický plán rozvoje města

Co je strategický plán rozvoje města?

Strategický plán rozvoje města (dále jen SPRM) je závazný koncepční dokument, který je východiskem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. SPRM je nástrojem dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města tak, aby město fungovalo a prosperovalo jako celek.

 

Úkolem SPRM je:

  • definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů
  • definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů jejich financování
  • optimalizovat podmínky pro život a podnikání ve městě
  • koordinovat vynakládání veřejných investic
  • definovat dlouhodobé záměry politiky města
  • posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj města u obyvatel a podnikatelů

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KRAVAŘE 2023 - 2030

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KRAVAŘE 2016 - 2022