Obsah

ÚP-ORP Kravaře

PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ ORP KRAVAŘE

Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odstavce 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), zveřejňuje podle § 165 odstavce 3 stavebního zákona údaje o vydaných územních plánech a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet. Doklady o pořizování zůstávají uloženy u pořizovatele, na Městském úřadě v Kravařích,  odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

BOLATICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Bolatice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice
- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Bolatice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Bolatice
Typ ÚPD 
Územní plán Bolatice, úplné znění po změně č. 1
Projektant Atelier Archplan, Ostrava s.r.o.
Vydáno 7. 3 .2022
Účinnost 10. 4. 2022

Územně plánovací dokumentace Bolatice - ZDE

CHUCHELNÁ

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Chuchelná je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Chuchelná, Mírová 23, 747 24 Chuchelná

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Chuchelná byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Chuchelná
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Atelier Archplan, Ostrava s.r.o., Ing.arch. Zemanová
Vydáno 25.9.2013
Účinnost 11.10.2013

Územně plánovací dokumentace Chuchelná - ZDE

Zpráva o uplatňování územního plánu Chuchelná schválena Zastupitelstvem obce Chuchelná dne 24. 06. 2020 pod usnesením č. 02/02/20-i) - ZDE

KOBEŘICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Kobeřice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Kobeřice, Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice
- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Kobeřice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Kobeřice
Typ ÚPD 
Územní plán Kobeřice, úplné znění po změně č. 1
Projektant  Ing. arch Helga Kozelská Bencúrová
Účinnost 24.6.2020

Územně plánovací dokumentace Kobeřice - ZDE

KRAVAŘE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Kravaře je možno nahlížet:
- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Kravaře byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Kravaře
Typ ÚPD Územní plán Kravaře, úplné znění po změně č. 1, 2 a 3
Projektant Atelier Archplan, Ostrava, Ing.arch. Buschová
Účinnost 29.12.2022

Územně plánovací dokumentace Kravaře - ZDE

Zpráva č. 1 o uplatňování územního plánu Kravaře schválena Zastupitelstvem města Kravaře dne 14. 12. 2016 pod usnesením č. 15.150 8.1.  – ZDE

Zpráva č. 2 o uplatňování územního plánu Kravaře schválena Zastupitelstvem města Kravaře dne 11. 09. 2019 pod usnesením č. 8.146.  - ZDE

ROHOV

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Rohov je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Rohov byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Rohov
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing.arch. Haluza, Ing.arch. Kozelská - Bencúrová
Vydáno 4.12.2013
Účinnost 20.12.2013

Územně plánovací dokumentace Rohov - ZDE

Zpráva o uplatňování územního plánu Rohov schválena Zastupitelstvem obce Rohov dne 15. 06. 2020 pod usnesením č. 18/2 – ZDE

STRAHOVICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Strahovice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Strahovice,Strahovice 190, 747 24 Strahovice

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Strahovice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Strahovice
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing.arch. Lubomír Dehner
Vydáno 4.3.2019
Účinnost 21.3.2019

Územně plánovací dokumentace Strahovice - ZDE

SUDICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Sudice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Sudice, Nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Sudice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Sudice
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing.arch. Malchárková
Vydáno 13.4.2015
Účinnost 28.4.2015

Územně plánovací dokumentace Sudice - ZDE

Zpráva o uplatňování územního plánu Sudice schválena Zastupitelstvem obce Sudice dne 08. 06. 2020 pod usnesením č. 10/31  - ZDE

ŠTĚPÁNKOVICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Stěpánkovice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Štěpánkovice, Slezská 13, 747 28 Štěpánkovice
- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Štěpánkovice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Štěpánkovice
Typ ÚPD 
Územní plán Štěpánkovice, úplné znění po změně č. 1
Projektant Ing.arch. Malchárková
Vydáno 2.9.2020
Účinnost 5.11.2020

Územně plánovací dokumentace Štěpánkovice - ZDE

TŘEBOM

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Třebom je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Třebom, Třebom 3, 747 25 Třebom

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Třebom byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Třebom
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing. arch. Helga Kozelská - Bencúrová
Vydáno 30.8.2017
Účinnost 20.9.2017

Územně plánovací dokumentace Třebom - ZDE