Obsah

ÚP-ORP Kravaře

PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ ORP KRAVAŘE

Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odstavce 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), zveřejňuje podle § 165 odstavce 3 stavebního zákona údaje o vydaných územních plánech a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet. Doklady o pořizování zůstávají uloženy u pořizovatele, na Městském úřadě v Kravařích,  odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

BOLATICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Bolatice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice
- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Bolatice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Bolatice
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Atelier Archplan, Ostrava s.r.o.
Vydáno 21.9.2015
Účinnost 1.10.2015

CHUCHELNÁ

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Chuchelná je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Chuchelná, Mírová 23, 747 24 Chuchelná

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Chuchelná byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Chuchelná
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Atelier Archplan, Ostrava s.r.o., Ing.arch. Zemanová
Vydáno 25.9.2013
Účinnost 11.10.2013

KOBEŘICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Kobeřice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice
- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Kobeřice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Kobeřice
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing.arch. Haluza, ng.arch. Kozelská - Bencúrová
Vydáno 9.12.2013
Účinnost 26.12.2013

KRAVAŘE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Kravaře je možno nahlížet:
- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Kravaře byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Kravaře
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Atelier Archplan, Ostrava, Ing.arch. Zemanová
Vydáno 26.11.2012
Účinnost 18.12.2012

ROHOV

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Rohov je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Rohov byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Rohov
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing.arch. Haluza, Ing.arch. Kozelská - Bencúrová
Vydáno 4.12.2013
Účinnost 20.12.2013

STRAHOVICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Strahovice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Strahovice,Strahovice 190, 747 24 Strahovice

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Strahovice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Strahovice
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing.arch. Lubomír Dehner
Vydáno 4.3.2019
Účinnost 21.3.2019

SUDICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Sudice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Sudice, Nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Sudice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Sudice
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing.arch. Malchárková
Vydáno 13.4.2015
Účinnost 28.4.2015

ŠTĚPÁNKOVICE

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Stěpánkovice je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Štěpánkovice, Slezská 13, 747 28 Štěpánkovice
- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Štěpánkovice byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Štěpánkovice
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing.arch. Malchárková
Vydáno 17.12.2014
Účinnost 3.1.2015

TŘEBOM

Do vydané územně plánovací dokumentace obce Třebom je možno nahlížet:
- na Obecním úřadě Třebom, Třebom 3, 747 25 Třebom

- na stavebním úřadě Obecního úřadu Kobeřice, Slezská 53, 747 27 Kobeřice

- na Městském úřadě v Kravařích, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, oddělení územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
V obci Třebom byla vydaná tato územně plánovací dokumentace:

obec Třebom
Typ ÚPD 
územní plán
Projektant Ing. arch. Helga Kozelská - Bencúrová
Vydáno 30.8.2017
Účinnost 20.9.2017