Obsah

Územní plán Kravaře

logo_eu_uzemni-plan-kravar

Projekt „ÚZEMNÍ PLÁN KRAVAŘ" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj

 

- Úplné znění územního plánu Kravaře po Změnách č. 1, 2 a 3.zip (14.5 MB)

- Změna č. 2 územního plánu Kravaře.zip (37.19 MB)

- Změna č. 3 územního plánu Kravaře.zip (22.25 MB)

 

 

Zastupitelstvo města Kravaře schválilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona na svém 15. zasedání dne 14. 12. 2016 Zprávu o uplatňování územního plánu Kravaře za období 11/2012 až 08/2016.
Zpráva o uplatňování územního plánu Kravaře za období 11/2012 až 08/2016.pdf 367kB

 

Územní plán Kravaře – právní stav po změně č. 1:

ÚP Kravaře_práv.stav po zm.č.1

up-kravare_prav.stav-po-zm.c.1_text.pdf

I.b Hlavní výkres-urbanistická koncepce

i.b-hlavni-vykresurbanisticka-koncepce.pdf

I.b Hlavní výkres-urbanistická koncepce-legenda

i.b-hlavni-vykresurbanisticka-koncepcelegenda.pdf

Územní plán Kravaře

up_kravare_mukr_18863_2012.pdf

Kravaře ÚP-I.TEXT_2012-12

kravare-upi.text_201212.pdf

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_6-2,5-2+legenda

kravareup_201212_vykres-i.b_6252legenda.png

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_6-5,5-5

kravareup_201212_vykres-i.b_6555.png

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_6-4,5-4

kravareup_201212_vykres-i.b_6454.png

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_6-3

kravareup_201212_vykres-i.b_63.png

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_5-3,4-3

kravareup_201212_vykres-i.b_5343.png

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_4-5,4-6

kravareup_201212_vykres-i.b_4546.png

Kravaře-ÚP_2012-12_výkres I.b_4-4

kravareup_201212_vykres-i.b_44.png

Stránka

  • 1