Obsah

uap_klad_listuVýkres limitů využití území

Mapa Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – památková ochrana, nadřazené prvky ÚSES, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní infrastruktura a další omezující jevy v území.

Přílohy:

Legenda

vykres_limitu_legenda.pdf

Výkres limitů 15-23-21

vykres_limitu_152321.pdf

Výkres limitů 15-32-15

vykres_limitu_153215.pdf

Výkres limitů 15-32-20

vykres_limitu_153220.pdf

Výkres limitů 15-41-01

vykres_limitu_154101.pdf

Výkres limitů 15-41-02

vykres_limitu_154102.pdf

Výkres limitů 15-41-06

vykres_limitu_154106.pdf

Výkres limitů 15-41-07

vykres_limitu_154107.pdf

Výkres limitů 15-41-08

vykres_limitu_154108.pdf

Výkres limitů 15-41-11

vykres_limitu_154111.pdf

Výkres limitů 15-41-12

vykres_limitu_154112.pdf

Výkres limitů 15-41-13

vykres_limitu_154113.pdf

Výkres limitů 15-41-16

vykres_limitu_154116.pdf

Výkres limitů 15-41-17

vykres_limitu_154117.pdf

Výkres limitů 15-41-21

vykres_limitu_154121.pdf

Výkres limitů 15-41-22

vykres_limitu_154122.pdf

Stránka

  • 1