Obsah

Poplatky

Paušální administrativní poplatek registrační na 12 měsíců
Dospělí 90,- Kč
Mládež do 15-ti let 50,- Kč
Důchodci nad 70 let zdarma
   
Meziknihovní výpůjční služba
1 dokument 60,- Kč (včetně poštovného)
   
Sankce za nedodržení výpůjční lhůty
do 61 dnů bez poplatku
po 61 dnech manipulační poplatek 5,- Kč
1. upomínka po 90 dnech 20,- Kč
2. upomínka po 118 dnech 30,- Kč
3. upomínka po 146 dnech 60,- Kč
4. upomínka po 174 dnech 100,- Kč
   
Výlohy spojené se ztrátou dokumentu
K úhradě se čtenáři účtuje skutečná náhrada škody a výlohy za knihovnické zpracování dokumentu a za každý dokument
- kniha 50,- Kč
- periodikum 20,- Kč
   
Ostatní škody způsobené čtenářem
Poškození obalu dokumentu 5,- Kč
Poškození, zničení čárového kódu v knihovní jednotce 50,- Kč
Mechanické poškození knihy, časopisu 20,- Kč
   
Ostatní služby za úhradu
 
Tisk / Kopie A4 - jedna strana - černobíle 3,- Kč
Tisk / Kopie A4 - oboustranně - černobíle 5,- Kč
Tisk / Kopie A4 - jedna strana - barevně 5,- Kč
Tisk / Kopie A4 - oboustranně - barevně 10,- Kč
Internet zdarma