Obsah

Městská policie Kravaře

znak_mestska_policie
Kontakt:
 Vedoucí městské policie Kravaře - Martin Dehner
tel: 553 777 900 - záznamník
mobil: 605 221 044
email: mestska.policie@kravare.cz
Úřední hodiny: Pondělí 16:00 - 17:00, středa 8:00 - 9:00
Adresa: Hlavní budova MěÚ Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře

 

Základní úkoly Městské policie:

 • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon
 • každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do městské policie (dále jen strážník) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout
 • při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky (dále jen policie)
 • městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména: 

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

Legislativa:

Schránka důvěry:

 • schránka Městské policie Kravaře se nachází u hlavního vchodu MP v budově Městského úřadu Kravaře na ul. Náměstí 43

Důležitá telefonní čísla:

 • 112 - Integrovaný záchranný systém
 • 150 - Hasiči
 • 155 - Záchranná služba
 • 158 - Policie ČR

Telefonní čísla s internetovými odkazy při řešení krizových situací a nejen jich