Obsah

Spolky

sportovní kroužky a kluby

Florbalový klub FBC Kravaře

Florbalový klub FBC Kravaře

Předseda: Ing. Ondřej Frank

ostatní instituce

Klub netradičních sportů

Starosta: Rostislav Antoníček

SK Kravaře, z.s.

Předseda: Ing. Herbert Kahler

Český svaz chovatelů základní organizace

Předseda: Karel Večerek
Jednatel: Petr Křesťan

sdružení a spolky

Kynologický klub Kravaře

Předseda: Alfred Hollesch

DFK - Kruh přátel Německa

Předseda: Reinhard Večerek

hasiči