Obsah

Ceník pronájmu pozemků

CENÍK PRONÁJMU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KRAVAŘE

Rada města Kravaře se na své 50. schůzi, která se konala dne 11. 10. 2016, schválila tento ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Kravaře:


CENÍK PRONÁJMU POZEMKŮ URČENÝCH K VLASTNÍMU UŽÍVÁNÍ (fyzické osoby)

Cena pronájmu pozemku užívaného jako zahrada: 3,- Kč za 1 m2 / rok.

Cena pronájmu pozemku užívaného jako louka, k sečení trávy, pro pastvu: 0,5 Kč za 1 m2 / rok.

Cena pronájmu pozemku užívaného jako skladová plocha: 10,- Kč za 1 m2 / rok

Minimální cena pronájmu: 100,- Kč / rok.


CENÍK PRONÁJMU POZEMKŮ URČENÝCH K PODNIKÁNÍ (právnické osoby, osoby fyzické podnikající)

Cena pronájmu pozemku určeného k zemědělské výrobě (pole – orná půda): 0,3 Kč za 1 m2 / rok.

Cena pronájmu pozemku užívaného jako skladová plocha: 50,- Kč za 1 m2 / rok

Minimální cena pronájmu: 100,- Kč / rok.
 

U plátců DPH bude k nájemnému účtováno platné DPH v zákonem stanovené výši.

Rada města si vyhrazuje právo rozhodovat ve věci pronájmu pozemků dle svého uvážení, dle znaleckého posudku hrazeného nájemcem, minimálně však dle tohoto ceníku.

Tento ceník nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení.