Obsah

Zprávy

Oznámení o změně ceny stočného a poplatku za odvádění odpadních vod do dešťové kanalizace od 1.1.2023

Na základě usnesení Zastupitelstva města Kravaře ze dne 7.12.2022 byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny stočného a poplatku za odvádění odpadních vod do dešťové kanalizace, s účinnosti od 1. ledna 2023 celý text

ostatní | 16. 12. 2022 | Autor:

Výzva občanům města

Připojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře. celý text

ostatní | 15. 12. 2022 | Autor:

Oznámení o ceně stočného pro rok 2022

Oznámení o změně ceny stočného a poplatku za odvádění odpadních vod do jednotné kanalizace od 1. 1. 2022. celý text

ostatní | 15. 3. 2022 | Autor:

Oznámení o ceně stočného pro rok 2021

Oznámení o změně ceny stočného a poplatku za odvádění odpadních vod do jednotné kanalizace od 1. 1. 2021 celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor:

Výzva k uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod z umístění

Vážení občané města,
žádáme všechny majitele nemovitostí, vybavených zařízením, produkujícím splaškové vody, aby se dostavili na Městský úřad, kanceláře 213, kde s nimi referentky úřadu p. Westová nebo Papežová uzavřou novou smlouvu o odvádění splaškových vod. celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: