Obsah

OČKOVACÍ CENTRUM ZÁMEK KRAVAŘE

Město Kravaře připravilo prostory očkovacího centra, které bude provozovat Slezská nemocnice v Opavě.

Zahájení očkování a celý průběh je plně v kompetenci Slezské nemocnice v Opavě a Moravskoslezského kraje - web očkovacího místa

 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT, NEŽ NAVŠTÍVÍTE OČKOVACÍ CENTRUM:
- Registrace:
Zájemci o očkování se musí NEJPRVE zaregistrovat na webové adrese https://crs.uzis.cz nebo https://registrace.mzcr.cz . Tuto registraci NELZE provést v místě očkovacího centra.
Termín pro samotné očkování je zaslán SMS ZPRÁVOU s výzvou k rezervaci/objednání. Obesláno bude v každé spádové oblasti pouze tolik osob, kolik bude vypsáno termínů. Termíny závisí na množství státem dodané vakcíny.
Na dodávkách vakcín závisí i PROVOZNÍ DOBA OC.
Do OC se mohou dostavit k očkování POUZE TI KLIENTI, kteří předem potvrdili přidělený termín, tzn.je jim již určen KONKRÉTNÍ DEN A ČAS v rezervačním systému pro očkování Covid - 19.

- Samotný průběh očkování:
Po příchodu do OC vyplní každý klient v REGISTRAČNÍ MÍSTNOSTI dotazník, kde obdrží kartičku s informacemi o názvu aplikované vakcíny, její výrobní šarži,  datum naočkování 1. dávky, termín 2. dávky a postupuje do ČEKÁRNY PŘED OČKOVÁNÍM.
Posléze je volán do OČKOVACÍ MÍSTNOSTI, kde probíhá konzultace s lékařem, vystavení lékařské zprávy pro praktického lékaře a poté samotné očkování.
Po aplikaci očkovací látky vyčká každý klient v ČEKÁRNĚ PO OČKOVÁNÍ a to alespoň po dobu 30 min. Pokud je po uplynutí této doby bez potíží, odchází domů.

Informaci  o typu vakcíny zveřejňujeme a aktualizujeme DENNĚ ihned poté , kdy je nám daná vakcína dovezena. Momentálně očkujeme vakcínami firem Moderna a  Pfizer Biontech.

Odborný personál i zaměstnanci očkovacího centra v Kravařích mají velkou snahu být klientům v rámci svých možností maximálně nápomocni.

Rádi bychom však požádali o shovívavost a respekt veřejnosti v rámci nedodržení stanovených časů k poměrně složité organizaci a logistice celého provozu centra a také s ohledem na individuální potřeby jednotlivých klientů při konzultaci s lékařem.

 

KDO SE MŮŽE OČKOVAT?

Osoby, pro které již byl uvolněn centrální rezervační systém (CRS):

  • osoby nad 16 let věku
  • zdravotníci
  • osoby s chronickým onemocněním
  • kritická infrastruktura

 

Návod pro přihlášení do CRS

 

INFOLINKY
Lze využít hned několik informačních linek určených k pomoci s registrací a rezervací termínů:

  • celorepubliková infolinka - 1221, aktivní Po-Pá, od 8:00 do 19:00 hodin a So-Ne, od 9:00 do 16:30 hodin
  • Slezská nemocnice v Opavě - 739 045 603 nebo 553 766 992, aktivní Po-Pá od 7:00 do 13:00 hodin
  • Očkovací místo v Kravařích - 603 357 053

Při využití infolinky si připravte Vaše jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, telefonní číslo, název nebo číslo Vaší zdravotní pojišťovny.

S registrací k očkování osob nad 60 let Vám pomůžeme i na Městském úřadu v Kravařích - 553 777 924 (číslo je určeno pouze pro registraci) Po – Pá od 8:00 do 12:00 hodin nebo navštivte MěÚ Kravaře, případně za Vámi přijedeme.

 

KDE SE OČKOVACÍ CENTRUM NACHÁZÍ?

Mapy.cz

Google mapy

 

Mapa - Očkovací centrum Kravaře

 

Plánek objektu

FOTOGALERIE očkovacího centra Zámek Kravaře