Obsah

Odpady

Kontakty
MěÚ Kravaře, Náměstí 43 - kancelář 213, 1. patro - veškeré informace k úhradě poplatku za popelnice, svozy, známky na popelnice atd.
tel. 553 777 945     e-mail: jarmila.papezova@kravare.cz

Marius Pedersen a.s. - svozová společnost, informace k pronájmu popelnic, individuální pronájmy kontejnerů atd.
spojovatelka tel. 494 332 011     e-mail: mpostrava@mariuspedersen.cz

sběrna Kravaře - Ritschny kovošrot a sběrné suroviny s.r.o., ul. Luční  - sběr kovošrotu, papíru atd.
tel. 724 890 313

skládka EKO Chlebičov a.s. - řízená skládka
tel. 553 712 769     e-mail: eko@mariuspedersen.cz

DK 1 Kravaře, Štěpánkovická 27 - recyklace stavebního odpadu
tel. 777 767 204     e-mail: recyklace@dk1.cz

 

TERMÍNY SVOZU NA ROK 2021

Plasty:   21.1. ; 18.2. ; 18.3. ; 22.4. ; 20.5. ; 17.6. ; 22.7. ; 19.8. ; 23.9. ; 21.10. ; 18.11. ; 20.12. ;

Papír:     18.1. ; 15.2. ; 12.3. ; 8.4. ; 6.5. ; 3.6. ; 8.7. ; 5.8. ; 16.9. ; 7.10. ; 4.11. ; 6.12. ;


BIO :

Trasa „A“
   Svozový den – sudý pátek
   První svoz – 26.3.2021
   Poslední svoz – 19.11.2021

Trasa „B“
   Svozový den – lichý pátek
   První svoz – 2.4.2021.
   Poslední svoz – 26.11.2021