Obsah

Rada

Organizační zařazení

Město Kravaře
Adresy
Náměstí 405 / 43, 74721 Kravaře

Rada města je výkonným orgánem města Kravaře v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města.

Má sedm členů - je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy rady.

Je oprávněna vydávat nařízení města ve věcech přenesené působnosti.

Zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu.

Podle potřeby zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise a kontroluje jejich činnost v oblasti samostatné působnosti.

Schvaluje organizační řád města, jmenuje a odvolává vedoucí odborů.

 

Město Kravaře nebude zveřejňovat usnesení Rady města Kravaře. Zveřejňovány mohly být pouze upravené verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Takto upravené dokumenty pozbývaly smysluplnosti.

 

Usnesení z rady města Kravaře jsou pro fyzická osoby starší 18-ti let splňující jednu z podmínek:

  • pro občany Města Kravaře,
  • pro majitelé nemovitosti v katastrálním území Kravaře ve Slezsku,
  • pro cizí státní příslušníky, kteří jsou hlášeni v obci (Město Kravaře) k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva,

k nahlédnutí na sekretariátu MěU Kravaře.

Osoby

JménoFunkceTelefon
BRZESKOVÁ Monika, Mgr.
KDU-ČSL
Starostka553 777 910
SCHWARZ Martin
ANO 2011
Místostarosta553 777 909
771 139 737
WECZEREK Martin, Ing.
KDU-ČSL
člen
JOCHIM Petr
KDU-ČSL
člen731 544 978
BITOMSKÝ David
SPD - Svoboda a přímá demokracie
člen777660880
JURÁŠKOVÁ Eva
ODS
člen775 657 051
VILÁŠEK Petr
ANO 2011
člen