Obsah

Rada

Organizační zařazení

Město Kravaře

Rada města je výkonným orgánem města Kravaře v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
BRZESKOVÁ Monika, Mgr.
KDU-ČSL
Starostka 553 777 910
SCHWARZ Martin
PRO KRAVAŘE
Místostarosta 553777909
771139737
KÖNIGOVÁ Iveta
ANO 2011
radní
HAHN Tomáš
ANO 2011
radní
NÁHLÍKOVÁ Sylva, MUDr.
SNK - Za Kravaře prosperující
radní
SENTENSKÝ Heribert
Za Kravaře prosperující
radní
THOMAS David
SNK - Za Kravaře prosperující
radní 604944191