Obsah

Válečné hroby

Počátkem února 2010 byla veřejnosti zpřístupněna evidence válečných hrobů, která zahrnuje primárně informace o válečných hrobech a následně pak i informace o osobách v nich pohřbených nebo osobách připomenutých na pietních místech. Vedením evidence jsou dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR.

Informace jsou dostupné z internetových stránek „Válečné hroby“ na adrese: http://valecnehroby.army.cz/.

Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky „Válečné hroby“ vstoupit prostřednictvím odkazu „Evidence VH“.

Evidence obsahuje válečné hroby v České republice (Hledání VH v ČR), ale i české válečné hroby v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“.

Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

Další informace:

Další informace k evidenci válečných hrobů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kravaře (ORP Kravaře) poskytne Michal Hlaváč. Městský úřad Kravaře, kancelář úřadu, ul. Náměstí 43, kancelář č. 316. Tel: +420 553 777 948.

Seznam obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kravaře (ORP Kravaře): Bolatice | Chuchelná | Kobeřice | Kravaře | Rohov | Strahovice | Sudice | Štěpánkovice | Třebom |

 

Michal Hlaváč., referent úseku speciálních činností