Obsah

vyhotovené ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Na této stránce si můžete pohodlně ověřit, zda je váš řidičský průkaz již připraven k vyzvednutí.

Žádosti o vydání řidičského průkazu podané dne  27.. 9.  2021  a dřívější, jsou vyřízené a řidičské průkazy je možno vyzvednout v úředních hodinách na Odboru dopravy Městského úřadu v Kravařích.

K vyzvednutí nového řidičského průkazu si přineste dosavadní řidičský průkaz (pokud Vám byl již vydán) a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.