Obsah

Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Kravaře

Zastupitelstvo města Kravaře na svém 9. zasedání, které se konalo dne 16. 12. 2015, schválilo „Zásady pro výstavbu v rozvojových zónách města Kravaře“ včetně plánovacích smluv a smluv o spolupráci.

Cílem těchto „Zásad“ je zajištění trvale udržitelného rozvoje nové výstavby rodinných a bytových domů ve městě

Účelem těchto „Zásad“ je zejména urychlit záměr žadatele o stavbu rodinného nebo bytového domu v lokalitě určené územním plánem města k bytové výstavbě, avšak bez vybudované veřejné infrastruktury anebo s nedostatečně vybudovanou veřejnou infrastrukturou a v této souvislosti minimalizovat případné nejasnosti a rozdílné požadavky žadatele a města.

Dohodne-li se město s žadatelem o podmínkách zajištění nové veřejné infrastruktury v souvislosti s výstavbou rodinného nebo bytového domu v rozvojové obytné zóně, uzavírají smluvní strany podle těchto zásad „Smlouvu o spolupráci“ případně „Plánovací smlouvu“.

„Smlouva o spolupráci“ bude uzavřena po vyjasnění podmínek zajištění nové veřejné infrastruktury. V jednotlivých případech se tak může jednat o varianty:

Smlouva o spolupráci – minimální rozsah

Smlouva o spolupráci – minimální rozsah se současně sjednávaným optimálním rozsahem

Smlouva o spolupráci – optimální rozsah

Podnět k uzavření smluvního vztahu podle těchto zásad dává vždy žadatel, který je v takovém případě povinen doložit a poskytnout veškeré doklady a přílohy potřebné k uzavření smluvního vztahu.

Definitivní znění „Smlouvy o spolupráci“ nebo „Plánovací smlouvy“ připraví odbor místního hospodářství a IV MěÚ Kravaře a po schválení Radou města Kravaře předloží k podpisu starostce.

Bližší informace k těmto „Zásadám“ podá vedoucího odboru místního hospodářství a IV pan Ing. Walter Kocián, tel.: 553 777 941.

Příloha č. 1 - Smlouva o spolupráci - minimální rozsah

priloha-c.-1-smlouva-o-spolupraci-minimalni-rozsah.pdf

Příloha č. 2 - Smlouva o spolupráci - minimální rozsah se současně sjednávaným optimálním rozsahem

priloha-c.-2-smlouva-o-spolupraci-minimalni-rozsah-se-soucasne-sjednavanym-optimalnim-rozsahem.pdf

Příloha č. 3 - Smlouva o spolupráci - optimální rozsah

priloha-c.-3-smlouva-o-spolupraci-optimalni-rozsah.pdf

Příloha č. 4 - Smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnky

priloha-c.-4-smlouva-o-nalezitostech-vyplneni-blankosmenky.pdf

Příloha č. 5 - Plánovací smlouva

priloha-c.-5-planovaci-smlouva.pdf

Příloha č. 6 - Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku

priloha-c.-6-dohoda-o-poskytnuti-financniho-prispevku.pdf

Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Kravaře

zasady-pro-vystavbu-v-rozvojovych-obytnych-zonach-mesta-kravare.pdf

Stránka

  • 1