Obsah

Městský úřad Kravaře

Adresa: Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře u Hlučína

tel: +420 553 777 911 (podatelna a informace)

email: posta@kravare.cz

Datová schránka Město Kravaře (ISDS): iv5bfnz

Městský úřad Kravaře sídlí ve čtyřech budovách.

Hlavní budova MěÚ Kravaře - Náměstí 405/43

hlavni_budova_meu2

 • Představitelé města
 • Starostka města
 • Místostarosta města
 • Tajemník městského úřadu
 • Kancelář úřadu
 • Sekretariát starostky, místostarosty a tajemníka
 • Úsek podatelny
 • Oddělení informatiky
 • Odbor financí
 • Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
 • Oddělení komunálních služeb a správy ČOV
 • Úsek veřejných zakázek, dohledu nad správou majetku ve vlastnictví města
 • Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
 • Oddělení obecní živnostenský úřad
 • Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
 • Odbor sociálních věcí
 • Městská policie

Vážení spoluobčané,

internetové stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

Internetové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Mgr. Monika Brzesková
Starostka

Tyršova 5

meu_tyrsova 

 • Odbor dopravy
 • Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad (Oddělení obecní živnostenský úřad)

Zámek Kravaře, Alejní 24

zámek

 • Oddělení kultury
 • Turistické informační centrum Kravaře

Knihovna Kravaře, Bezručova 10

meu_knihovna

 • Oddělení kultury (městská knihovna)