Obsah

Dokumenty

Žádost o přijetí k výuce a výcviku.pdf

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.pdf

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla.pdf

Žádost o uznání testování silničního vozidla.pdf

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaného v registru sil. vozidel.pdf

Plná moc.pdf

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.pdf

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.pdf

Žádost o povolení připojení ke komunikaci.zfo

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy.zfo

Žádost o zvláštní užívaní komunikace - kulturní akce.zfo

Potvrzení o odevzdání řidíčského průkazu nebo MRP.zfo

Evidenční karta řidiče.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.pdf

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.zfo

Žádost o výdej dat z registru řidičů.zfo

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.zfo

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.zfo

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.pdf

Žádost o vydání parkovacího průkazu.pdf

Žádost o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.pdf

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy.pdf