Obsah

Dokumenty

Formuláře Odboru vnitřních věcí a obecního živnostenského úřadu

Oznámení v souladu s čl. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 stanovující podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí

Přihláška k slavnostnímu uvítaní nově narozených dětí - vítání občánků.pdf

Přihláška k slavnostnímu uvítaní nově narozených dětí - vítání občánků.doc

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavřeni manželství.pdf

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.pdf

Žádost o povoleni uzavřeni manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu Kravaře nebo mimo dobu stanovenou radou obce.pdf

Příloha k dotazníku k uzavření manželství.pdf

Informace pro snoubence.pdf

Dotazník k uzavření manželství.pdf

Žádost o vydání osvědčení.pdf

Jednotný registrační formulář (JRF) - Fyzická osoba.pdf

Jednotný registrační formulář (JRF) - Právnická osoba.pdf

Oznámení o změně registračních údajů žádost o zrušení registrace.pdf

Prohlášení odpovědného zástupce.pdf

Přihláška k registraci pro FO.pdf

Přihláška k registraci pro PO.pdf

Příloha odpovědného zástupce.pdf

Příloha pro správu sociálního zabezpečení.pdf

Příloha předmět podnikání.pdf

Příloha statutární orgán.pdf

Seznam oborů živnosti volné.pdf

Změnový list.pdf

Oznámení změn a doplnění.pdf

Žádost o zápis zemědělského podnikatele - Fyzická osoba.pdf

Žádost o zápis zemědělského podnikatele - Právnická osoba.pdf