Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Formuláře Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (PDF)

Žádost o vydání KZS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,56 kB

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (RTF)

Žádost o vydání KZS.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 300,53 kB

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (docx)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,67 kB

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (pdf)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,73 kB

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

zadost_souhlas_no.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,44 kB

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.doc

zadost_souhlas_no.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54,5 kB

Žádost o vydání loveckého lístku.pdf

ZA2BD2~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 63,68 kB

Žádost o vydání loveckého lístku.zfo

Žádost o vydání loveckého lístku.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 108,98 kB

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf

ZAA520~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,23 kB

Žádost o vydání rybářského lístku.zfo

Žádost o vydání rybářského lístku.xhtml
Typ souboru: XHTML dokument, Velikost: 101,36 kB

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

souhlasno10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,63 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (docx)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,1 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,49 kB

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.pdf

zadostostanovovzdusi_20150916.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 480,92 kB

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.doc

zadostostanovovzdusi_20150916.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB

Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou - MYSL1.pdf

201702~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,53 MB

Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou - MYSL2.pdf

201702~2.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,22 MB

Plán lovu ostatních druhů zvěře - MYSL3.pdf

201702~3.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 779,56 kB

Plán péče o zvěř - MYSL4.pdf

201702~4.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

Plán společných lovů zvěře - MYSL5.pdf

204C9A~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,28 MB

Plán počtu loveckých psů - MYSL6.pdf

209828~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,33 MB

Výsledky sčítání zvěře - MYSL7.pdf

201702_vysledky_scitani_zvere_7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,14 MB

Měsíční hlášení o plnění plánu - MYSL8.pdf

2057E6~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,02 MB

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.pdf

ZA0148~1.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,84 kB

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.doc

ZADOST~4.DOC
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,95 kB

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru.pdf

zadost_o_zavazne_stanovisko_oup.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,44 kB

Ohlášení odstranění

ohlášení odstranění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MB

Oznámení změny v užívání stavby

oznámení změny v užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,05 MB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,24 MB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB

Žádost o stavební povolení

žádost o stavební povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,49 MB

Ohlášení stavby

ohlášení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,7 MB

Oznámení záměru

oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,22 MB

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Návrh na pořízení ÚP nebo změny.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39,5 kB

Žádost o územně plánovací informaci.pdf

zadost-o-upi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,71 kB

Žádost o územně plánovací informaci.doc

zadost-o-upi.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,04 kB

Žádost o vydání společného povolení

žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,1 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,85 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,63 MB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,88 MB

Společné oznámení záměru

společné oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,48 MB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.pdf

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-stanoviska-ke-stavbe_10_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,57 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.doc

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-stanoviska-ke-stavbe_10_2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32,5 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.pdf

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-ke-kulturni-pamatce_10_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.doc

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-ke-kulturni-pamatce_10_2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 41 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.pdf

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-v-op-kulturni-pamatky_10_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,53 kB

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.doc

pamatkova-pece_zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-v-op-kulturni-pamatky_10_2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 422,02 kB

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,48 kB

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 320,47 kB

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,23 kB

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadníchvod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadníchvod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,25 kB

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,06 kB

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 326,17 kB

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 375,8 kB

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 390,7 kB

10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,57 kB

11. Žádost o udělení souhlasu

11 - Žádost o udělení souhlasu - nová.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,27 kB

12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,24 kB

13. Žádost o vyjádření

13. Žádost o vyjádření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 310,55 kB

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 416,23 kB

15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,74 kB

16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,24 kB

17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,08 kB

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,27 kB

19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO

19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,05 kB

20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu

20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 400,87 kB

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 419,01 kB

22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo o jeho změnu

22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,29 kB

23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 414,02 kB

24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,83 kB

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 285,36 kB

26. Žádost o povolení odstranění nebo zrušení stavby vodního díla

26. Žádost o povolení odstranění nebo zrušení stavby vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,69 kB

27. Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla

27. Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,95 kB

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
18
1
7
2
7
3
6
4
13
5
8
6
6
7
6
8
7
9
7
10
6
11
13
12
10
13
7
14
8
15
9
16
10
17
13
18
13
19
11
20
10
21
11
22
10
23
11
24
12
25
22
26
14
27
9
28
9
29
9
30
11
31
16
1
13
2
8

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 22/13 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 21/11 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:5
TÝDEN:1108
CELKEM:2443892

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa