Obsah

Povinně zveřejňované informace

 

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Město Kravaře jako povinný subjekt zveřejňuje povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Ochrana osobních údajů

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje město Kravaře informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory města Kravaře a Městskou policií města Kravaře. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Registr smluv

Smlouvy publikované městem Kravaře v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

 

Střet zájmů

Informace k informacím dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Profil zadavatele

Profil zadavatele k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup.

 

Informace k rozpočtu